Dziedziczenie

Jak dziedziczymy?

Spadek możemy odziedziczyć w dwojaki sposób: albo na podstawie ustawy poprzez tzw. dziedziczenie ustawowe albo na podstawie testamentu.

Co ważne – reguły dziedziczenia z ustawy obowiązują zawsze jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu

Jakie są więc reguły dziedziczenia ustawowego?

Spadek po cioci.

Od 28 czerwca 2009 roku ustawodawca zmienił reguły dziedziczenia ustawowego. Dla spadków otwartych od tej daty (czyli dziedziczenie po zmarłych w tej dacie i później) poszerzono krąg spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia. Tym samym, nie tak łatwo Gmina lub Skarb Państwa przejmą spadek a i większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz spadek po np. ”samotnej cioci z Ameryki”.

Rozpatrzmy więc kilka przypadków, kto dziedziczy z ustawy po zmarłych po 28 czerwca 2009 roku:

I/  Gdy zmarły miał potomstwo:

- dzieci (lub gdy nie dożyły spadku wnuku, prawnuki),

- małżonek

Przepisy nie różnicują w żaden sposób dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich, adoptowanych (adopcja pełna) – wszystkie one mają równe prawa w dziedziczeniu.

Uwaga! Konkubent jest traktowany na gruncie prawa spadkowego za osobę obcą, która nie dziedziczy z ustawy. Jeśli spadkodawca chce aby otrzymał spadek, musi sporządzić na jego rzecz testament.

Nie dziedziczy małżonek, wobec którego sąd powszechny orzekł separację. Separacja musi być więc stwierdzona orzeczeniem. Małżonkowie pozostający jedynie w faktycznej ale nie prawnej separacji dziedziczą po sobie na normalnych zasadach.

II/ Gdy zmarły miał potomstwo a zmarł małżonek:

- dzieci (lub gdy nie dożyły spadku wnuku, prawnuki)

III/ Gdy zmarły nie miał potomstwa:

- małżonek

- rodzice zmarłego

IV/ Gdy nie ma potomstwa i zmarło jedno z rodziców:

- małżonek

- żyjący rodzic spadkodawcy

- rodzeństwo (a gdyby nie dożyło spadku – dzieci rodzeństwa np. siostrzeńcy, bratankowie).

V/ Gdy nie ma dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa:

- dziadkowie (zarówno ze strony matki jak i ojca spadkodawcy)

- a gdyby któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku, w miejsce każdego z nich dziedziczą dzieci dziadków (wujowie, stryjowie, ciotki spadkodawcy).

VI/  Gdy nie ma innych krewnych

- pasierbowie

VII/ Gdy nie ma pasierbów

- gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, Skarb Państwa.

 

Spadkodawco!

Jeśli więc planujesz rozdysponować swój majątek na wypadek swojej śmierci a akceptujesz zasady dziedziczenia ustawowego – sporządzanie testamentu nie ma najmniejszego sensu. Testament jest właśnie po to by zmienić reguły ustawy.

 

Odwiedź nas też na: Zajrzyj na naszego bloga: